“We vinden het belangrijk om ook mensen buíten ons netwerk te bereiken”

Ook provincie werft met succes via Gemeentebanen.nl

Provinciehuis_Flevoland.jpg

Flevoland. De jongste provincie van ons land, met volop ruimte om te werken, om te leven en te groeien. Toch ervaren bedrijven en instellingen dat het lastig is om mensen van buiten de provincie aan te trekken. Omdat ze Flevoland niet kennen of er een verkeerd beeld bij hebben. Tijd om het merk Flevoland steviger neer te zetten. De provincie doet dat onder andere door vacatures breed uit te zetten.

We spreken met recruitmentadviseur Jos Boomsma. Hij werkt ruim een jaar voor de provincie Flevoland, en ondersteunt zo’n 450 collega’s en verschillende afdelingen bij het vinden van nieuwe medewerkers. “Onze samenwerking met Hellopublic gaat al een tijdje terug. Voorheen zetten we Gemeentebanen.nl vooral in voor moeilijk in te vullen vacatures. Dan maakten we gebruik van de succesgarantie. Begin 2021 hebben we voor een nieuwe aanpak gekozen, en zijn we gestart met het structureel plaatsen van ál onze vacatures op Gemeentebanen.nl.” 

Flevoland als merk

De aanleiding daarvoor is dat bij allerlei verschillende partijen de wens leeft om Flevoland meer als merk neer te zetten. Citymarketingorganisaties, het bedrijfsleven, organisaties in cultuur en sport en verschillende andere organisaties zijn vertegenwoordigd in brandteam Flevoland. Zij vertellen samen eenduidig het verhaal van Flevoland, met als doel het imago van Flevoland te versterken. 

“We willen laten zien dat het hier goed wonen, werken, ondernemen, leren en recreëren is,” vult Jos aan. “Als provincie kunnen we daarin natuurlijk een mooie stap zetten door onze vacatures aan een breed publiek te presenteren. Gemeentebanen.nl is voor ons een mooi kanaal om meer naamsbekendheid te krijgen. We krijgen meer aandacht voor onze vacatures én meer zichtbaarheid voor onze organisatie en de provincie.”

Jaarlijks gaat het om zo’n 50 à 60 vacatures, van zeer uiteenlopende aard. Administratief medewerkers, griffiers, projectleiders, cloud architects. “We kiezen er bewust voor om zowel de banen die snel ingevuld worden als de lastiger vacatures breed uit te zetten,” vertelt Jos. “We vinden het belangrijk om ook mensen buiten ons eigen netwerk te bereiken.”

Waardevol werk voor de samenleving

Hoewel de naam misschien anders doet vermoeden, richt Gemeentebanen.nl zich dus niet alleen op werken bij gemeenten. Ook andere overheden, zoals provincies en waterschap, werven met succes via de website. Dat geldt overigens ook voor allerlei omgevingsdiensten en regionale samenwerkingsverbanden.

“We krijgen goede respons via Gemeentebanen.nl,” aldus Jos. “Ook voor provincies is dit een kanaal dat resultaat levert. En dat vind ik ook terecht, het is heel waardevol om bij de lokale overheid te werken. Zelf vind ik het vooral heel mooi dat je concreet ziet wat voor impact jouw werk op de omgeving heeft. We werken aan projecten die zichtbaar zijn in de samenleving. Daar doen we het voor.” 

Samen aan de slag?

Neem vrijblijvend contact op met onze accountmanagers en leg je wervingsvraagstuk aan ons voor. Samen gaan we op zoek naar de beste oplossing.

Liever direct bellen?
020-2611260